Kend dit dåvildt før du skyder

På denne lille video fra Danmarks Jægerforbund kan du se, hvordan du kender forskel på dådyrene, så du er bedre rustet til at nedlægge de rigtige dyr i en bestand.

Dåvildtoversigt 2019

Udsnit af Dåvildtoversigten 2019 (klik på billede for større format)

29. august 2019

Så kom den årlige hjortevildtoversigt i septembernummeret af Danmarks Jægerforbunds medlemsblad JÆGER.

I den forklarende tekst står der flg. om dåvildtet i Sydvesthimmerland:

"Bestanden i Sydvesthimmerland meldes i tilbagegang. Det skal ses i lyset af, at bestanden i området forvaltes af et velfungerende hjortevildtlav (www.daavildt.net), og at en "ny" bestand omkring Lindum-Tjele fremgår af oversigten. En del dyr kan dermed være "overgået" til denne bestand i opgørelsen.

Efter sidste års oversigt med et alt for stort bestandstal for vort dåvildtlaugs område (se skema t.h. samt længere nede på denne side) har bestyrelsen bedt om at få korrigeret tallet og desuden supplere tallet med en forklarende tekst.

Den opfordring har folkene bag oversigten taget til efterretning, og vort område har dermed fået sin egen bestandsoversigt. Områder lige uden for vort fredningsområdet kan dog være medtaget, idet der sker en vis udvandring fra fredningsområdet.

Tjele-Lindum området er dog stadig ikke en del af Himmerland.

Venlig hilsen

bestyrelsen

 

Pressemeddelelse

14. august 2019

Pressemeddelelse vedrørende lokale jagttider for dåvildt i sæsonen 2019/2020 (sendt til Viborg Stifts Folkeblad og de lokale ugeaviser)

Nye jagttider for dåvildtet i Sydvesthimmerland

Dåvildtbestanden i områderne mellem Skals Å og Simested Å har i de senere år udviklet sig godt. Det skyldes dels, at der bliver født stadigt flere kalve, dels at der i sidste jagtsæson ikke blev nedlagt det forventede antal dådyr. Derfor vil Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug i den kommende jagtsæson udvide jagttiderne for dåvildtet i fredningsområdet.

Jagttiderne blev diskuteret på Sydvesthimmerlands Dåvildtlaugs generalforsamling i februar måned, og der var forslag om, at jagtmulighederne skulle udvides. Derfor har bestyrelsen besluttet nedenstående jagttider for dåvildtet i jagtåret 2019/20.

 - Då, kalv og spidshjort: 1. oktober 2019 til 31 januar 2020.

 - Hjorte større end spidshjorte er stadig fredet

Bestyrelsen henstiller 

- at jægerne prioriterer afskydning af kalve højt

- at jægerne skyder kalv før då – særdeles vigtig i oktober måned

- at jægerne prioriterer afskydning af hvide dyr frem for mørke dyr

Bestyrelsen har gennem de otte år, dåvildtlauget har bestået, oplevet stor opbakning og samarbejdsvilje omkring forvaltning af vort fælles dåvildt i fredningsområdet. Derfor tror og håber bestyrelsen også, at der igen vil være god opbakning omkring de lokale jagttider, som jo er vedtaget for at skabe en stærk dåvildtbestand i god og naturlig balance.

I år afholdes fællesjagten d. 7. december 2019. 

Følg med på Dåvildtlaugets hjemmeside: www.daavildt.net og på Facebook-siden: Daavildt.net. Her finder du jagttiderne allerede nu, og program for fællesjagten vil blive bekendtgjort her i god tid inden afholdelsen d. 7. december.

Yderligere oplysninger v. fmd. Leif Gade, mob. 6019 9013.

Jagttider for dåvildt i fredningsområdet 2019-20

24. juli 2019

Bestyrelsen for Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug har fastsat følgende jagttider for dåvildt i fredningsområdet for jagtåret 2019-20: 

 • Då, kalv og spidshjort: 1. oktober 2019 – 31. januar 2020

 • Hjorte større end spidshjort: fredet 

  Bestyrelsen henstiller, at jægerne som hovedregel skyder kalv før då – det er specielt vigtigt i oktober, idet mange af kalvene efterfølgende ellers vil få svært ved at klare sig uden deres mødre. 

  Når bestyrelsen har besluttet at udvide jagtsæsonen for då, kalv og spidshjort med en måned (okt.) i forhold til de seneste par sæsoner, er det primært, fordi der sidste år blev skudt ganske få dådyr i forhold til bestandens størrelse. Så selv om der sker en vis udvandring fra fredningsområdet, så er det vigtigt, at bestanden ikke bliver for voldsom i dådyrenes kerneområder. 

  Dåhjorte større end spidshjorte er stadig fredet, da de er meget vigtige for at bevare en sund og harmonisk bestand. 

  Venlig hilsen

  bestyrelsen

Hjemmeside og Facebook-gruppe

11. juli 2019: Så følger de første kalve med deres mødre rundt i fredningsområdet

11.juli 2019

Hvis du synes, at der er lidt langt mellem indslagene på denne hjemmeside, er det ikke helt forkert.

En af grundene er, at det er langt hurtigere at lægge korte og aktuelle indslag på Dåvildtlaugets Facebook-gruppe (daavildt.net) - fortrinsvis fotos og små nyheder fra fredningsområdet.

Men hvis der f.eks. er meddelelser fra bestyrelsen eller andet væsentligt, vil du kunne se det her på denne hjemmeside - med henvisning på Facebook-gruppen.

God sommer!

Venlig hilsen fra bestyrelsen

Hjortevildt i Himmerland

60-70 jægere, landmænd og andre interesserede havde en interessant aften på Aalestrup Naturefterskole

Hjortevildtgruppe Himmerland holdt møde om hjortevildtet i Himmerland på Aalestrup Naturefterskole onsdag den 20. marts 2019.

Læs om og se fotos fra mødet under fanen "Møder, artikler o.a."

 

______________________________________________

Også i år var der god tilslutning til Dåvildtlaugets generalforsamling. 36 var kommet for at høre om både dåvildt og mårhunde.
(klik på foto for større format)

Generalforsamling 20. februar 2019

Se referat og fotos fra generalforsamlingen ved at klikke på fanen "Generalforsamlinger".

______________________________________________________

Kontingent 2019

Dåvildtlaugets kasserer Kristian Thaagaard opfordrede på generalforsamlingen til, at så mange som muligt betaler kontingent, så lauget har mulighed for også fremover at gennemføre aktiviteter som fællesjagt, generalforsamling m.v.

Enkeltpersoner: 100 kr.; Foreninger/virksomheder: 200 kr.

Kontingent kan betales således:

     Bankoverførsel: 9261  -  3050775355

     MobilePay-nr.: 4028 5826 (Kristian Thaagaard)

På forhånd tak for dit bidrag!

Venlig hilsen

bestyrelsen

________________________________________________________________

 

Fin fællesjagt i fredningsområdet

1. dec. 2018


Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug afholdt for andet år i træk en fællesjagt i fredningsområdet lørdag den 1. december 2018.
 Det blev en vellykket dag med glade jægere i fint vejr.

 Læs om jagtdagen og se en masse fotos under fanen "Jagt" øverst på siden.

Du kan desuden se flere fotos på Dåvildtlaugets Facebook-gruppe: skriv daavildt.net i søgefeltet.

______________________________________________________

Fra Fællesjagten 2. dec. 2017 (klik på foto for større format)

Program for fællesjagten lørdag den 1. december 2018

 

08.30: Mødested: Skringstrup Forsamlingshus, Herredsvejen 37, Skringstrup, 8832 Skals (kaffe, rundstykker, parole)

09.15: Afgang mod jagtområderne (jagtlederne samler jægerne for hvert område til en kort briefing inden jagten)

09.45: Jagten begynder

11.45: Jagten slutter

13.00: Parade ved Skringstrup Forsamlingshus

13.15: Frokost

14.00: Afslutning (evaluering af dagen samt bekendtgørelse af dato for Fællesjagten 2019)

 

Pris: 150 kr. pr. deltager: morgenkaffe og frokost - inkl. én øl/vand (mulighed for betaling med kontanter eller via MobilePay (mobilnr. meddeles på dagen))

 

Fælles retningslinjer for jagten

 • Skytterne må skyde spidshjort, då og kalv med riffel

 • Driverne kan gå med haglgeværer og skyde ræv og fuglevildt

 • Den enkelte lodsejer tager stilling til afskydning af råvildt for skytternes vedkommende

 • Der udleveres markeringsbånd til hver jæger til brug ved evt. anskydning

   

  Der henvises i øvrigt til parolen i Skringstrup Forsamlingshus inden jagten

__________________________________________________________________________________

Jagtudbyttet for dåvildt i Danmark er steget meget i de senere år. I 2017 blev der nedlagt 9.700 dådyr.

Udsnit af Dåvildtoversigten 2018 (klik på billede for større format)

Antallet af dådyr i Sydvesthimmerland

 

1. okt. 2018

I Jægers septembernummer 2018 kan du læse i den årlige Hjortevildtoversigt, at der i Sydvesthimmerland skulle være 225 dådyr med stigende udvikling.

 

Det tal er efter Dåvildtlaugets bestyrelses mening alt for højt, idet vi antager, at der i fredningsområdet er en efterårsbestand 2018 på højst 100 dådyr.

 

Vi henvendte os derfor til Mads Flinterup, som står bag oversigten, for at høre, hvor han har sine tal fra. Ingen har nemlig nogensinde henvendt sig til bestyrelsen for at få pålidelige tal fra fredningsområdet.

Flinterup sendte vores henvendelse videre til Hjortevildtgruppen Himmerland, som kunne fortælle, at opgørelsen for Sydvesthimmerland dækker et langt større område end vort fredningsområde.

 

I Naturstyrelsen Kronjylland mener man således, at tallet 225 for Sydvesthimmerland også omfatter bl.a. Trend (som er Vesthimmerland, som i øvrigt har sit eget bestandstal i oversigten) og Tjele/Lindum (som ikke hører med til Himmerland).

 

Inden næste opgørelse (som laves i marts) vil vi rette henvendelse til Hjortevildtgruppen Himmerland og bede den om at få styr på geografien og som rutine hvert år at spørge os om, hvor mange dådyr vi mener at have i vores område. Det vil desuden være en fordel for læsere af oversigten, hvis teksten går mere i detaljer om bestandene i de forskellige områder.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Spidshjort, då og kalv er jagtbare 1. nov. 2018 - 31. jan. 2019 i fredningsområdet

Jagttider for dåvildtet i fredningsområdet 2018/19

29. aug. 2018: Så nærmer vi os tidspunktet, hvor de generelle jagttider (2018/19) for dåvildtet træder i kraft.

På Dåvildtlaugets generalforsamling i februar var der enighed blandt de fremmødte om, at jagttiderne i fredningsområdet skal være de samme i 2018/19, som de var i sidste jagtsæson.

Dåvildtlaugets bestyrelse valgte at følge generalforsamlingens anbefalinger, således at jagttiderne på dåvildtet i fredningsområdet i den kommende jagtsæson bliver:

- Spidshjort, då og kalv: 1. november 2018 - 31. januar 2019

Det betyder med andre ord, at hjorte større end spidshjort er fredet.

Da ikke alle jægere i fredningsområdet ser Dåvildtlaugets Facebookgruppe og/eller hjemmeside, vil det være en stor hjælp, hvis du fortæller dine omgivelser om de nye jagttider i fredningsområdet.

I bekendtgørelsen om jagttider er Danmark delt op i 16 forskellige områder med hver sine jagttider for dåvildtet. Du kan se dem her:

https://mst.dk/media/137269/jagttabel_for_daavildt_18-19.pdf

Venlig hilsen
bestyrelsen

--------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 20. febr. 2018.
Læs referat og se billeder ved at klikke på fanen "Generalforsamlinger"

2. dec. 2017: Den første og meget vellykkede fællesjagt i fredningsområdet samlede knap 100 deltagere.

Formand Leif Gade byder her de spændte jægere velkommen og giver parolen for dagens jagt før morgenkaffen i Skringstrup Forsamlingshus.
_____________________________________________________________________________________________

Se fotos fra fællesjagten under fanen "Foto" øverst på siden.
_____________________________________________________________________________________________

Læs om fællesjagten 2. dec. 2017

En jæger får anvist sin post under fællesjagten den 2. dec. 2017

På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside kan du læse en artikel om fællesjagten den 2. dec. 2017.

Klik på dette link for at læse artiklen:

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/davildt-for-alle-alle-for-davildt/

Du kan også læse en artikel om begivenheden i februarnummeret af medlemsbladet Jæger.

_________________________________________  

Gå ind på www.huntem.com og tryk på "Jagt oplevelsen"

_______________________________________

Se tekst og fotos på denne hjemmeside ved at klikke på fanen "Foto" øverst på siden.

_______________________________________

Læs også Viborg Stifts Folkeblads artikel fra den 4. december om begivenheden. Se under fanen "Møder, artikler o.a.".

_______________________________________

Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug er på Facebook

Gå ind på www.facebook.com og skriv daavildt.net i søgefeltet øverst på siden.

God fornøjelse!

Mvh bestyrelsen