25.febr. 2022

Tak for interessen!            

Tak for den store interesse, I har vist såvel Dåvildtlauget som laugets hjemmeside, siden jeg på vegne af bestyrelsen oprettede den for ca. ni år siden. I har gennem årene bidraget med imponerende 123.000 klik på hjemmesidens faner.

Også laugets Facebook-gruppe (daavildt.net) har været flittigt besøgt gennem de seks år, jeg har administreret den (80-110 følgere ved hvert opslag i de senere år).

Nu takker jeg af som redaktør på både hjemmeside og FB-gruppe samt i bestyrelse/arbejdsgruppe. Hvad der herefter skal ske med hjemmesiden er op til den nyoprettede arbejdsgruppe at finde ud af (se referat fra årets generalforsamling ved klik på fanen ”Generalforsamlinger”). 

Facebook-gruppen overtages herefter af Tommi Andersen, som har været med i Dåvildtlaugets bestyrelse fra starten.

 

Knæk og bræk derude! 

Venlig hilsen Niels Laustsen

_______________________________________________________

Læs referat fra årets generalforsamling under fanen "Generalforsamlinger"

 

Viborg Stifts Folkeblad, 16. januar 2022

Vred dåvildt-formand: - De pisser os op og ned ad ryggen

 
Formanden for Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug, Leif Gade, er stærkt utilfreds med, at nogle udefra kommende jægere ser højt og flot på de lokale fredningsaftaler, der skal sikre en stor og sund dåvildtbestand.
 

Se fotos fra året der gik i fredningsområdet på Dåvildtlaugets Facebookgruppe (daavildt.net). Denne gruppe har i de senere år haft 80-110 følgere pr. opslag.
______________________________________________________

Lidt statistik fra denne hjemmeside (uge 51, 2021):

Siden Dåvildtlauget oprettede denne hjemmeside for ca. otte år siden, har brugerne haft 120.000 klik på hjemmesiden.

Det svarer til i gennemsnit 15.000 klik pr. år, 288 klik pr. uge og 41 klik pr. dag.

Det er faktisk ret godt gået for en lille, lokal forening og viser den store opbakning, Dåvildtlauget har haft gennem årene.

På tabellen herover kan du se, hvor mange klik der har været på hver "fane" - og læg særligt mærke til den store interesse, der har været for at vide noget om dåvildtets biologi, adfærd mv. ("Om dåvildtet").

Det er meget positivt, at så mange har ønsket at vide noget om den forholdsvis nye vildtart i området.
_______________________________________________________

Dåvildtlaugets Facebookgruppe (daavildt.net) har desuden i de senere år haft 80-110 følgere pr. opslag.
________________________________________________________

Dåvildtlaugets fællesjagt i fredningsområdet 4. december 2021

I Hørup-Holmegård området blev der nedlagt to dåspidshjorte og en sneppe.

I området på begge sider af Hørup Møllevej (kaldet Hørup Nord) var jagten aflyst p.g.a. manglende tilslutning.

Jagten i alle fire områder (Hørup-Holmegård, Skringstrup-området, Ejstrup-dalene og Ndr. Skringstrup-Skals) kan ses på laugets FB-gruppe (daavildt.net).

 

                                                                         20. nov. 2021

Ændring af fællesjagten den 4. december 2021

 Så gik den alligevel ikke ☹

      Dåvildtlaugets fællesjagt den 4. december 2021 kan desværre ikke afholdes som annonceret på laugets FB-gruppe og hjemmeside p.g.a. den usikre Coronasituation.

      Bestyrelsen har kontaktet Sundhedsstyrelsens Corona-hotline, som ikke kunne give en klar anbefaling m.h.t. afvikling af fællesjagten hvad angår samling indendørs til morgenkaffe og middag.

      Dog var Sundhedsstyrelsens medarbejder betænkelig ved den indendørs del af arrangementet, som kunne have karakter af restaurantbesøg. I så fald siger reglerne p.t., at alle deltagere skal fremvise Coronapas. Det mener vi i bestyrelsen ikke, vi kan håndtere på forsvarlig vis - og vi vil desuden ikke risikere at stå bag et muligt superspredningsarrangement.

      I stedet står det arrangørerne/lodsejerne frit for at afholde lokale fællesjagter i de sædvanlige områder med laugets bestyrelsesmedlemmer som jagtledere (i år er Ndr. Skringstrup med som jagtområde og ledes af Ole Pedersen).

     De enkelte jagtledere bør naturligvis stadig sørge for, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger m.h.t. at undgå smittespredning overholdes.

     Dåvildtlaugets bestyrelse følger udviklingen af Coronasituationen nøje og vender tilbage, hvis der sker afgørende nyt inden den 4. december.

 Jagten gennemføres kl. 9.45 - 12.00 i alle jagtområder.

      Jagtlederne for hvert område kontakter lodsejerne/jægerne i god tid inden jagtdagen med hensyn til praktiske forhold som mødested og -tid, deltagerantal (drivere og riffelskytter), parole, parade mv.

      Dåvildtlaugets webmaster, Niels Laustsen, modtager gerne fotos fra de forskellige jagtområder på mobilnr. 2042 5046 til brug på laugets FB-gruppe og hjemmeside. Skriv gerne, hvor fotos er taget.

      Vi håber, at vi trods ændringerne får en god og hyggelig jagtdag.

Knæk og bræk!

Venlig hilsen

bestyrelsen

NB. Se også dåvildtlaugets Facebookgruppe Daavildt.net

_________________________________________________________

                                                                                                                               12. okt. 2021  
DÅVILDTLAUGETS ÅRLIGE FÆLLESJAGT ER TILBAGE
 
Så er Covid 19 slået ned i en grad, så det igen vil være forsvarligt, at vi mødes til den årlige fællesjagt i fredningsområdet, som i år afholdes
 
LØRDAG DEN 4. DECEMBER 2021 I SKALS HALLEN, KÆRVEJ 9, 8832 SKALS
 
PROGRAM
 
Morgenkaffe og parole kl. 8.30
Jagt kl. 9.30 – 12.00.
Parade kl. 13 med efterfølgende frokost
 
Du kan læse om de nærmere detaljer (priser m.v.) i laugets FB-gruppe og på denne hjemmeside i god tid inden dagen.
 
Vi glæder os til at se jer!
 
Venlig hilsen
bestyrelsen
 
___________________________________________________________

Jagttider for dåvildtet i fredningsområdet 2021-22

 
Dåvildtlaugets bestyrelse har fastsat følgende jagttider for dåvildtet i fredningsområdet i jagtåret 2021-22:
 
Då, kalv og spidshjort: 1. oktober 2021 til 31. januar 2022
 
Hjorte større end spidshjorte: fredet
 
Venlig hilsen
bestyrelsen
 
 
________________________________________________________

Generalforsamling 2021 udskudt

Dåvildtlaugets generalforsamling plejer at blive afholdt hvert år i februar. Som de fleste nok har gættet, er dette års generalforsamling udskudt på ubestemt tid på grund af Coronasituationen.

Vi vender tilbage med en ny dato.

Venlig hilsen bestyrelsen

 

______________________________________________________

Fællesjagten 2020 aflyst

På grund af Corona-situationen og myndighedernes anbefalinger har Dåvildtlaugets bestyrelse besluttet, at vi desværre må aflyse årets fællesjagt, som skulle være afholdt den 5. december 2020.

 På forhåbentlig gensyn til næste års fællesjagt lørdag den 4. dec. 2021.

Venlig hilsen bestyrelsen

_____________________________________________

100.000 🙂                                                                    20. okt. 2020

 

Så mange klik har der været på denne hjemmeside, siden den så dagens lys i 2013.

Dåvildtlauget siger tak for den overvældende interesse, brugerne har vist arbejdet med at forvalte dådyrbestanden i fredningsområdet.

Venlig hilsen bestyrelsen

______________________________________________________

 • Advarselsskilte om hjortevildt

  Efter flere års indsats lykkedes det for Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug at få Viborg Kommune til at opsætte advarselsskilte om krydsende hjortevildt på to strækninger i dåvildtets kerneområder.

  Den ene strækning på 2 km gælder på Herredsvejen fra Hørup til Skringstrup.

 • Den anden strækning på 600 m gælder Hvilshøj Bakke fra Skringstrupvej mod Skals.

  Dåvildtlauget takker Viborg Kommune for velvilje og godt samarbejde.

  - okt. 2020

JAGTTIDER FOR DÅVILDTET I FREDNINGSOMRÅDET I JAGTÅRET 2020-21

Bestyrelsen har besluttet, at jagttiderne for dåvildtet i fredningsområdet i jagtåret 2020-21 er følgende:

Då, kalv og spidshjort: 1. okt. 2020 - 31. jan. 2021.

Hjorte større end spidshjorte er stadig fredet i fredningsområdet.

Venlig hilsen
bestyrelsen

_________________________________________________________

 

Se fotos og små videoer på Facebooksiden: Daavildt.net

Har du lyst til at se fotos og små videoer fra fredningsområdet, kan vi anbefale dig at gå ind på Dåvildtlaugets Facebookgruppe: Daavildt.net

Denne hjemmeside bliver mest brugt til oplysninger om Dåvildtlauget, om dåvildtet, omtale af arrangementer samt nyt fra bestyrelsen.

___________________________________________

Generalforsamling 2020 i Dåvildtlauget: Læs referat og se flere fotos under fanen "Generalforsamlinger" øverst på siden

Så nærmer tiden sig for Dåvildtlaugets årlige generalforsamling.

Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu - og se indkaldelsen herunder.

Venlig hilsen
bestyrelsen

Dagen startede med morgenkaffe samt formand Leif Gades velkomst og parole.

 

Fællesjagten 7. dec. 2019 

(se flere fotos under fanen "Jagt" øverst på siden)

 ______________________________________________________________

Fællesjagten lørdag d. 7. dec. 2019

Fra fællesjagten sidste år

 

24. nov. 2019
 
Endnu engang afvikler Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug fællesjagt i fredningsområdet.
 
Formøderne i hvert af de fire jagtområder er afholdt og aftalerne med schweisshundeførerne og forsamlingshuset er på plads, så der skulle være al mulig grund til, at vi endnu engang kan få en god jagtdag i fredningsområdets fine fællesskab.
 

Program

Fællesjagten starter og slutter i Skringstrup Kultur- og Forsamlingshus (Herredsvejen 37, Skringstrup, 8832 Skals). 

-        Kl 8.30: Morgensamling (kaffe, rundstykker m.v.) og parole     

-        Kl. 9.15: Afgang mod de fire jagtområder (Hørup Nord; Hørup - Holmegård; Skringstrup - Ejstrup samt Hovedgaden (v/Skals) - Ejstrup Bro (vejnavne))

Du kan se kort over jagtområderne længere nede på siden

-        Kl. 09.45 – 12.00: Jagt

 -        Kl. 13: Parade i parken ved forsamlingshuset  -  med efterfølgende frokost i forsamlingshuset (drikkevarer betales separat)

 -        Kl. 14 (ca): Afslutning

 Pris pr. deltager: 150 kr. (vedr. udgifter til morgenkaffe, frokost, leje af forsamlingshus m.v.)

 Lodtrækning om to skydestokke ”Viper Flex” à 1.600 kr. (50 kr. deltager)

 Medbring gerne kontanter (der vil dog være mulighed for betaling via MobilePay)

 Venlig hilsen bestyrelsen

 • Hørup Nord 1

  Her kan du se de fire jagtområder (Hørup Nord 1 og 2 er ét jagtområde).

  Klik på fotos for større format

 • Hørup Nord 2

 • Hørup-Holmegård

 • Skringstrup-Ejstrup

  Klik på fotos for større format

 • Hovedgaden (v/Skals)-Ejstrup Bro

Kend dit dåvildt før du skyder

På denne lille video fra Danmarks Jægerforbund kan du se, hvordan du kender forskel på dådyrene, så du er bedre rustet til at nedlægge de rigtige dyr i en bestand.

Dåvildtoversigt 2019

Udsnit af Dåvildtoversigten 2019 (klik på billede for større format)

29. august 2019

Så kom den årlige hjortevildtoversigt i septembernummeret af Danmarks Jægerforbunds medlemsblad JÆGER.

I den forklarende tekst står der flg. om dåvildtet i Sydvesthimmerland:

"Bestanden i Sydvesthimmerland meldes i tilbagegang. Det skal ses i lyset af, at bestanden i området forvaltes af et velfungerende hjortevildtlav (www.daavildt.net), og at en "ny" bestand omkring Lindum-Tjele fremgår af oversigten. En del dyr kan dermed være "overgået" til denne bestand i opgørelsen.

Efter sidste års oversigt med et alt for stort bestandstal for vort dåvildtlaugs område (se skema t.h. samt længere nede på denne side) har bestyrelsen bedt om at få korrigeret tallet og desuden supplere tallet med en forklarende tekst.

Den opfordring har folkene bag oversigten taget til efterretning, og vort område har dermed fået sin egen bestandsoversigt. Områder lige uden for vort fredningsområde kan dog være medtaget, idet der sker en vis udvandring fra fredningsområdet.

Tjele-Lindum området er dog stadig ikke en del af Himmerland.

Venlig hilsen

bestyrelsen

 

Pressemeddelelse

14. august 2019

Pressemeddelelse vedrørende lokale jagttider for dåvildt i sæsonen 2019/2020 (sendt til Viborg Stifts Folkeblad og de lokale ugeaviser)

Nye jagttider for dåvildtet i Sydvesthimmerland

Dåvildtbestanden i områderne mellem Skals Å og Simested Å har i de senere år udviklet sig godt. Det skyldes dels, at der bliver født stadigt flere kalve, dels at der i sidste jagtsæson ikke blev nedlagt det forventede antal dådyr. Derfor vil Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug i den kommende jagtsæson udvide jagttiderne for dåvildtet i fredningsområdet.

Jagttiderne blev diskuteret på Sydvesthimmerlands Dåvildtlaugs generalforsamling i februar måned, og der var forslag om, at jagtmulighederne skulle udvides. Derfor har bestyrelsen besluttet nedenstående jagttider for dåvildtet i jagtåret 2019/20.

 - Då, kalv og spidshjort: 1. oktober 2019 til 31 januar 2020.

 - Hjorte større end spidshjorte er stadig fredet

Bestyrelsen henstiller 

- at jægerne prioriterer afskydning af kalve højt

- at jægerne skyder kalv før då – særdeles vigtig i oktober måned

- at jægerne prioriterer afskydning af hvide dyr frem for mørke dyr

Bestyrelsen har gennem de otte år, dåvildtlauget har bestået, oplevet stor opbakning og samarbejdsvilje omkring forvaltning af vort fælles dåvildt i fredningsområdet. Derfor tror og håber bestyrelsen også, at der igen vil være god opbakning omkring de lokale jagttider, som jo er vedtaget for at skabe en stærk dåvildtbestand i god og naturlig balance.

I år afholdes fællesjagten d. 7. december 2019. 

Følg med på Dåvildtlaugets hjemmeside: www.daavildt.net og på Facebook-siden: Daavildt.net. Her finder du jagttiderne allerede nu, og program for fællesjagten vil blive bekendtgjort her i god tid inden afholdelsen d. 7. december.

Yderligere oplysninger v. fmd. Leif Gade, mob. 6019 9013.

Jagttider for dåvildt i fredningsområdet 2019-20

24. juli 2019

Bestyrelsen for Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug har fastsat følgende jagttider for dåvildt i fredningsområdet for jagtåret 2019-20: 

 • Då, kalv og spidshjort: 1. oktober 2019 – 31. januar 2020

 • Hjorte større end spidshjort: fredet 

  Bestyrelsen henstiller, at jægerne som hovedregel skyder kalv før då – det er specielt vigtigt i oktober, idet mange af kalvene efterfølgende ellers vil få svært ved at klare sig uden deres mødre. 

  Når bestyrelsen har besluttet at udvide jagtsæsonen for då, kalv og spidshjort med en måned (okt.) i forhold til de seneste par sæsoner, er det primært, fordi der sidste år blev skudt ganske få dådyr i forhold til bestandens størrelse. Så selv om der sker en vis udvandring fra fredningsområdet, så er det vigtigt, at bestanden ikke bliver for voldsom i dådyrenes kerneområder. 

  Dåhjorte større end spidshjorte er stadig fredet, da de er meget vigtige for at bevare en sund og harmonisk bestand. 

  Venlig hilsen

  bestyrelsen

Hjemmeside og Facebook-gruppe

11. juli 2019: Så følger de første kalve med deres mødre rundt i fredningsområdet

11.juli 2019

Hvis du synes, at der er lidt langt mellem indslagene på denne hjemmeside, er det ikke helt forkert.

En af grundene er, at det er langt hurtigere at lægge korte og aktuelle indslag på Dåvildtlaugets Facebook-gruppe (daavildt.net) - fortrinsvis fotos og små nyheder fra fredningsområdet.

Men hvis der f.eks. er meddelelser fra bestyrelsen eller andet væsentligt, vil du kunne se det her på denne hjemmeside - med henvisning på Facebook-gruppen.

God sommer!

Venlig hilsen fra bestyrelsen

Hjortevildt i Himmerland

60-70 jægere, landmænd og andre interesserede havde en interessant aften på Aalestrup Naturefterskole

Hjortevildtgruppe Himmerland holdt møde om hjortevildtet i Himmerland på Aalestrup Naturefterskole onsdag den 20. marts 2019.

Læs om og se fotos fra mødet under fanen "Møder, artikler o.a."

 

______________________________________________

Også i år var der god tilslutning til Dåvildtlaugets generalforsamling. 36 var kommet for at høre om både dåvildt og mårhunde.
(klik på foto for større format)

Generalforsamling 20. februar 2019

Se referat og fotos fra generalforsamlingen ved at klikke på fanen "Generalforsamlinger".

______________________________________________________

Kontingent 2019

Dåvildtlaugets kasserer Kristian Thaagaard opfordrede på generalforsamlingen til, at så mange som muligt betaler kontingent, så lauget har mulighed for også fremover at gennemføre aktiviteter som fællesjagt, generalforsamling m.v.

Enkeltpersoner: 100 kr.; Foreninger/virksomheder: 200 kr.

Kontingent kan betales således:

     Bankoverførsel: 9261  -  3050775355

     MobilePay-nr.: 4028 5826 (Kristian Thaagaard)

På forhånd tak for dit bidrag!

Venlig hilsen

bestyrelsen

________________________________________________________________

 

Fin fællesjagt i fredningsområdet

1. dec. 2018


Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug afholdt for andet år i træk en fællesjagt i fredningsområdet lørdag den 1. december 2018.
 Det blev en vellykket dag med glade jægere i fint vejr.

 Læs om jagtdagen og se en masse fotos under fanen "Jagt" øverst på siden.

Du kan desuden se flere fotos på Dåvildtlaugets Facebook-gruppe: skriv daavildt.net i søgefeltet.

______________________________________________________

Fra Fællesjagten 2. dec. 2017 (klik på foto for større format)

Program for fællesjagten lørdag den 1. december 2018

 

08.30: Mødested: Skringstrup Forsamlingshus, Herredsvejen 37, Skringstrup, 8832 Skals (kaffe, rundstykker, parole)

09.15: Afgang mod jagtområderne (jagtlederne samler jægerne for hvert område til en kort briefing inden jagten)

09.45: Jagten begynder

11.45: Jagten slutter

13.00: Parade ved Skringstrup Forsamlingshus

13.15: Frokost

14.00: Afslutning (evaluering af dagen samt bekendtgørelse af dato for Fællesjagten 2019)

 

Pris: 150 kr. pr. deltager: morgenkaffe og frokost - inkl. én øl/vand (mulighed for betaling med kontanter eller via MobilePay (mobilnr. meddeles på dagen))

 

Fælles retningslinjer for jagten

 • Skytterne må skyde spidshjort, då og kalv med riffel

 • Driverne kan gå med haglgeværer og skyde ræv og fuglevildt

 • Den enkelte lodsejer tager stilling til afskydning af råvildt for skytternes vedkommende

 • Der udleveres markeringsbånd til hver jæger til brug ved evt. anskydning

   

  Der henvises i øvrigt til parolen i Skringstrup Forsamlingshus inden jagten

__________________________________________________________________________________

Spidshjort, då og kalv er jagtbare 1. nov. 2018 - 31. jan. 2019 i fredningsområdet

Jagttider for dåvildtet i fredningsområdet 2018/19

29. aug. 2018: Så nærmer vi os tidspunktet, hvor de generelle jagttider (2018/19) for dåvildtet træder i kraft.

På Dåvildtlaugets generalforsamling i februar var der enighed blandt de fremmødte om, at jagttiderne i fredningsområdet skal være de samme i 2018/19, som de var i sidste jagtsæson.

Dåvildtlaugets bestyrelse valgte at følge generalforsamlingens anbefalinger, således at jagttiderne på dåvildtet i fredningsområdet i den kommende jagtsæson bliver:

- Spidshjort, då og kalv: 1. november 2018 - 31. januar 2019

Det betyder med andre ord, at hjorte større end spidshjort er fredet.

Da ikke alle jægere i fredningsområdet ser Dåvildtlaugets Facebookgruppe og/eller hjemmeside, vil det være en stor hjælp, hvis du fortæller dine omgivelser om de nye jagttider i fredningsområdet.

I bekendtgørelsen om jagttider er Danmark delt op i 16 forskellige områder med hver sine jagttider for dåvildtet. Du kan se dem her:

https://mst.dk/media/137269/jagttabel_for_daavildt_18-19.pdf

Venlig hilsen
bestyrelsen

--------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 20. febr. 2018.
Læs referat og se billeder ved at klikke på fanen "Generalforsamlinger"

2. dec. 2017: Den første og meget vellykkede fællesjagt i fredningsområdet samlede knap 100 deltagere.

Formand Leif Gade byder her de spændte jægere velkommen og giver parolen for dagens jagt før morgenkaffen i Skringstrup Forsamlingshus.
_____________________________________________________________________________________________

Se fotos fra fællesjagten under fanen "Foto" øverst på siden.
_____________________________________________________________________________________________

Læs om fællesjagten 2. dec. 2017

En jæger får anvist sin post under fællesjagten den 2. dec. 2017

På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside kan du læse en artikel om fællesjagten den 2. dec. 2017.

Klik på dette link for at læse artiklen:

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/davildt-for-alle-alle-for-davildt/

Du kan også læse en artikel om begivenheden i februarnummeret af medlemsbladet Jæger.

_________________________________________  

Gå ind på www.huntem.com og tryk på "Jagt oplevelsen"

_______________________________________

Se tekst og fotos på denne hjemmeside ved at klikke på fanen "Foto" øverst på siden.

_______________________________________

Læs også Viborg Stifts Folkeblads artikel fra den 4. december om begivenheden. Se under fanen "Møder, artikler o.a.".

_______________________________________