Hjortevildt i Himmerland

60-70 jægere, landmænd og andre interesserede havde en interessant aften på Aalestrup Naturefterskole

Hjortevildtgruppe Himmerland holdt møde om hjortevildtet i Himmerland på Aalestrup Naturefterskole onsdag den 20. marts 2019.

Læs om og se fotos fra mødet under fanen "Møder, artikler o.a."

 

______________________________________________

Også i år var der god tilslutning til Dåvildtlaugets generalforsamling. 36 var kommet for at høre om både dåvildt og mårhunde.
(klik på foto for større format)

Generalforsamling 20. februar 2019

Se referat og fotos fra generalforsamlingen ved at klikke på fanen "Generalforsamlinger".

______________________________________________________

Kontingent 2019

Dåvildtlaugets kasserer Kristian Thaagaard opfordrede på generalforsamlingen til, at så mange som muligt betaler kontingent, så lauget har mulighed for også fremover at gennemføre aktiviteter som fællesjagt, generalforsamling m.v.

Enkeltpersoner: 100 kr.; Foreninger/virksomheder: 200 kr.

Kontingent kan betales således:

     Bankoverførsel: 9261  -  3050775355

     MobilePay-nr.: 4028 5826 (Kristian Thaagaard)

På forhånd tak for dit bidrag!

Venlig hilsen

bestyrelsen

________________________________________________________________

 

Ingen arealkrav for jagt på dåvildt

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen afviser at følge Vildtforvaltningsrådets ønske om arealkrav for jagt på dåvildt.

Læs mere her: 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2019/minister-klar-med-ny-forvaltningsplan-for-davildt/    

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Fin fællesjagt i fredningsområdet

1. dec. 2018


Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug afholdt for andet år i træk en fællesjagt i fredningsområdet lørdag den 1. december 2018.
 Det blev en vellykket dag med glade jægere i fint vejr.

 Læs om jagtdagen og se en masse fotos under fanen "Jagt" øverst på siden.

Du kan desuden se flere fotos på Dåvildtlaugets Facebook-gruppe: skriv daavildt.net i søgefeltet.

______________________________________________________

Fra Fællesjagten 2. dec. 2017 (klik på foto for større format)

Program for fællesjagten lørdag den 1. december 2018

 

08.30: Mødested: Skringstrup Forsamlingshus, Herredsvejen 37, Skringstrup, 8832 Skals (kaffe, rundstykker, parole)

09.15: Afgang mod jagtområderne (jagtlederne samler jægerne for hvert område til en kort briefing inden jagten)

09.45: Jagten begynder

11.45: Jagten slutter

13.00: Parade ved Skringstrup Forsamlingshus

13.15: Frokost

14.00: Afslutning (evaluering af dagen samt bekendtgørelse af dato for Fællesjagten 2019)

 

Pris: 150 kr. pr. deltager: morgenkaffe og frokost - inkl. én øl/vand (mulighed for betaling med kontanter eller via MobilePay (mobilnr. meddeles på dagen))

 

Fælles retningslinjer for jagten

  • Skytterne må skyde spidshjort, då og kalv med riffel

  • Driverne kan gå med haglgeværer og skyde ræv og fuglevildt

  • Den enkelte lodsejer tager stilling til afskydning af råvildt for skytternes vedkommende

  • Der udleveres markeringsbånd til hver jæger til brug ved evt. anskydning

     

    Der henvises i øvrigt til parolen i Skringstrup Forsamlingshus inden jagten

__________________________________________________________________________________

Jagtudbyttet for dåvildt i Danmark er steget meget i de senere år. I 2017 blev der nedlagt 9.700 dådyr.

En sort plastiksæk med resterne af et dådyr

8. okt. 2018

Krybskytte på spil?
I en skov ved Hørup blev der i dag fundet skind og knoglerester af noget, der kunne ligne et dådyr.
Det hele var gået i forrådnelse, men hårlængde og - farve samt vægten af skindet passer til et ret stort dådyr. Det var pakket ind i flere lag sorte plastiksække, som var smidt i skoven få meter fra en vej.
Om der kan være tale om krybskytteri, er svært at sige, men fundet ser unægtelig lidt mistænkeligt ud.
Hvis nogle ligger inde med oplysninger, som kan be- eller afkræfte mistanken, hører dåvildtlaugets bestyrelse gerne om det. Under alle omstændigheder vil det nok være en god ide lige at være opmærksom på mistænkelig adfærd i fredningsområdet - specielt i de mørke timer.

NB En reaktion på dette opslag viser, at sækken med indhold allerede lå på stedet den 11. august i år - altså for ca. to mdr. siden.

Udsnit af Dåvildtoversigten 2018 (klik på billede for større format)

Antallet af dådyr i Sydvesthimmerland

 

1. okt. 2018

I Jægers septembernummer 2018 kan du læse i den årlige Hjortevildtoversigt, at der i Sydvesthimmerland skulle være 225 dådyr med stigende udvikling.

 

Det tal er efter Dåvildtlaugets bestyrelses mening alt for højt, idet vi antager, at der i fredningsområdet er en efterårsbestand 2018 på højst 100 dådyr.

 

Vi henvendte os derfor til Mads Flinterup, som står bag oversigten, for at høre, hvor han har sine tal fra. Ingen har nemlig nogensinde henvendt sig til bestyrelsen for at få pålidelige tal fra fredningsområdet.

Flinterup sendte vores henvendelse videre til Hjortevildtgruppen Himmerland, som kunne fortælle, at opgørelsen for Sydvesthimmerland dækker et langt større område end vort fredningsområde.

 

I Naturstyrelsen Kronjylland mener man således, at tallet 225 for Sydvesthimmerland også omfatter bl.a. Trend (som er Vesthimmerland, som i øvrigt har sit eget bestandstal i oversigten) og Tjele/Lindum (som ikke hører med til Himmerland).

 

Inden næste opgørelse (som laves i marts) vil vi rette henvendelse til Hjortevildtgruppen Himmerland og bede den om at få styr på geografien og som rutine hvert år at spørge os om, hvor mange dådyr vi mener at have i vores område. Det vil desuden være en fordel for læsere af oversigten, hvis teksten går mere i detaljer om bestandene i de forskellige områder.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Hjemmeside og Facebook

14. sept. 2018: Den trofaste bruger af denne hjemmeside har sikkert bemærket, at der hen over sommeren 2018 ikke har været ret mange nyheder fra Dåvildtlauget her.

Det har flere grunde. For det første kan det i perioder knibe med fotos og videoer. Desuden er det væsentligt hurtigere at slå små beskeder op på Dåvildtlaugets Facebookside, som følges af op mod 100 personer, men vigtige meddelelser som f.eks. jagttider i fredningsområder slår vi op begge steder.

Vi hører stadig gerne fra folk, som observerer dåvildt i og lige uden for fredningsområdet (se under fanen "Kontakt).

Venlig hilsen webmaster

Spidshjort, då og kalv er jagtbare 1. nov. 2018 - 31. jan. 2019 i fredningsområdet

Jagttider for dåvildtet i fredningsområdet 2018/19

29. aug. 2018: Så nærmer vi os tidspunktet, hvor de generelle jagttider (2018/19) for dåvildtet træder i kraft.

På Dåvildtlaugets generalforsamling i februar var der enighed blandt de fremmødte om, at jagttiderne i fredningsområdet skal være de samme i 2018/19, som de var i sidste jagtsæson.

Dåvildtlaugets bestyrelse valgte at følge generalforsamlingens anbefalinger, således at jagttiderne på dåvildtet i fredningsområdet i den kommende jagtsæson bliver:

- Spidshjort, då og kalv: 1. november 2018 - 31. januar 2019

Det betyder med andre ord, at hjorte større end spidshjort er fredet.

Da ikke alle jægere i fredningsområdet ser Dåvildtlaugets Facebookgruppe og/eller hjemmeside, vil det være en stor hjælp, hvis du fortæller dine omgivelser om de nye jagttider i fredningsområdet.

I bekendtgørelsen om jagttider er Danmark delt op i 16 forskellige områder med hver sine jagttider for dåvildtet. Du kan se dem her:

https://mst.dk/media/137269/jagttabel_for_daavildt_18-19.pdf

Venlig hilsen
bestyrelsen

--------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 20. febr. 2018.
Læs referat og se billeder ved at klikke på fanen "Generalforsamlinger"

2. dec. 2017: Den første og meget vellykkede fællesjagt i fredningsområdet samlede knap 100 deltagere.

Formand Leif Gade byder her de spændte jægere velkommen og giver parolen for dagens jagt før morgenkaffen i Skringstrup Forsamlingshus.
_____________________________________________________________________________________________

Se fotos fra fællesjagten under fanen "Foto" øverst på siden.
_____________________________________________________________________________________________

Læs om fællesjagten 2. dec. 2017

En jæger får anvist sin post under fællesjagten den 2. dec. 2017

På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside kan du læse en artikel om fællesjagten den 2. dec. 2017.

Klik på dette link for at læse artiklen:

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/davildt-for-alle-alle-for-davildt/

Du kan også læse en artikel om begivenheden i februarnummeret af medlemsbladet Jæger.

_________________________________________  

Gå ind på www.huntem.com og tryk på "Jagt oplevelsen"

_______________________________________

Se tekst og fotos på denne hjemmeside ved at klikke på fanen "Foto" øverst på siden.

_______________________________________

Læs også Viborg Stifts Folkeblads artikel fra den 4. december om begivenheden. Se under fanen "Møder, artikler o.a.".

_______________________________________

Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug er på Facebook

Gå ind på www.facebook.com og skriv daavildt.net i søgefeltet øverst på siden.

God fornøjelse!

Mvh bestyrelsen