Sådan begyndte det

Ved en stiftende generalforsamling den 28. februar 2012 blev Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug dannet som en selvstændig forening med vedtægter og en valgt bestyrelse.

Forinden havde en arbejdsgruppe påtaget sig en omfattende opgave med at besøge samtlige lodsejere i området og præsentere dem for ideen om en frivillig fredning af bestanden i en femårig periode. Desuden at supplere den lille bestand af fritlevende dåvildt, som allerede fandtes i området, med en begrænset udsætning.

Stor opbakning til ideen

Der var helt fra begyndelsen en enestående forståelse for og opbakning til projektet, idet 98 procent af lodsejerne i fredningsområdet - 122 lodsejere ud af 125 - med deres underskrifter tilsluttede sig den frivillige fredningsaftale, som løb frem til september 2016.

Desuden meldte mange privatpersoner, foreninger og virksomheder sig ind i foreningen. Pengene fra kontingenter og sponsorater gjorde det derefter muligt at indkøbe et mindre antal dådyr og udsætte dem i fredningsområdet.

Fremtiden

Disse udsætninger er afsluttet, idet dåvildtlaugets bestyrelse er af den opfattelse, at det nuværende antal dådyr i området kan klare sig selv på en bæredygtig måde (se mere under "Møder o.a.")

Om os

Fra fredningsområdet - foto: Niels Laustsen

Med “os” menes alle i Sydvesthimmerland, som støtter initiativet med at etablere og forvalte en bæredygtig bestand af dåvildt. Det gælder alle, som tilhører nedenstående målgrupper.

Der er på de afholdte generalforsamlinger som bekendt valgt en bestyrelse (se herunder), der varetager arbejdet med at få forvaltningen af dåvildtbestanden til at fungere bedst muligt.

Formål med arbejdet

 • At udbrede kendskabet til dåvildt.
 • At arbejde for en totalfredning af dåvildt i en 5 årig periode.
 • At bidrage til at klarlægge den lokale dåvildtbestands sammensætning og udvikling.
 • At formulere en afbalanceret afskydningspolitik efter fredningsperiodens ophør.
 • At arbejde for forebyggelse af skader på haver og afgrøder forvoldt af dåvildt.
 • At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på de vedtagne regler.

Målgruppe

 • Lodsejere
 • Grundejere
 • Jægere.
 • Lokale interessegrupper.
 • Almindelige brugere af naturen

                                        -------------------------------------------

Medlemmer af arbejdsgruppen for Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug

Leif Gade                       Mobilnr.:   60 19 90 13      Mail:    leifgade19@gmail.com

Kristian Thaagaard                       40 28 58 26         ”         kristian@trendmould.dk

Tommi Andersen                ”         40 40 01 26         ”         taauto@pc.

Anton Balle                          ”         29 29 52 85         ”         anton@antonballe.dk

Søren Villumsen                  ”         27 52 40 68         ”         trinderup@mail.dk

Ole Havvig                            ”          20 47 10 35        ”          8800@mailreal.dk

 
 

Dåvildt ved foderpladsen en kold vinterdag (fredningsområdet - foto: Niels Laustsen)