Dåvildtlaugets formand, Leif Gade

 

Viborg Stifts Folkeblad, 16. januar 2022

 Vred dåvildt-formand: - De pisser os op og ned ad ryggen

 

Formanden for Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug, Leif Gade, er stærkt utilfreds med, at nogle udefra kommende jægere ser højt og flot på de lokale fredningsaftaler, der skal sikre en stor og sund dåvildtbestand.

 

 

 

________________________________________________________________

Dåvildtlaugets fællesjagt i fredningsområdet 4. december 2021

I Hørup-Holmegård området blev der nedlagt to dåspidshjorte og en sneppe.

I området på begge sider af Hørup Møllevej (kaldet Hørup Nord) var jagten aflyst p.g.a. manglende tilslutning.

Læs om fællesjagten i de øvrige lokale jagtområder på Dåvildtlaugets Facebook-gruppe: daavildt.net

_____________________________________________________________

Fællesjagten 2020 aflyst

 
På grund af Corona-situationen og myndighedernes anbefalinger har Dåvildtlaugets bestyrelse besluttet, at vi desværre må aflyse årets fællesjagt, som skulle være afholdt den 5. december 2020.
 
På forhåbentlig gensyn til næste års fællesjagt lørdag den 4. dec. 2021.
Venlig hilsen bestyrelsen
 
_______________________________________________________

Endnu en fin fællesjagt

Lørdag den 7. dec. 2019

For tredje år i træk afholdt Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug en vellykket fællesjagt i fredningsområdet.

Knap 100 jægere havde atter en god dag i hinandens selskab og med en masse vildt i landskaberne, og endnu engang understregede begivenheden det fine fællesskab, der er blandt jægere og lodsejere i området.

Herunder kan du se fotos fra dagen.

Fotos: Søren Villumsen og Niels Laustsen (klik på fotos for større format)

 • Den store hjort med det anderledes gevir fra fællesjagten d. 7. dec. 2019

 • En tilsvarende hjort (foto: Mads Flinterup, DJ)

Hjorten på billedet til venstre blev skudt på fællesjagten 2019, og vi sendte billedet til hjortevildteksperten ved Danmarks Jægerforbund, Mads Flinterup, som havde følgende forklaring på fænomenet:

Hjorten har dobbeltkopf. 

Som spidshjort dannes ikke nok hormon til at overgangen mellem rosenstok og stang løsnes. Omkring den gamle stang sættes så den nye stang op. Senere sker det så måske, at den gamle stang kastes.

 

Dobbeltkopf optræder også ved rå- og kronvildt, men ses af årsager jeg ikke kender hyppigst ved dåvildt.

Som en lille kuriøs ting kan det nævnes at dobbeltkopf er pensum til jagtprøven i Schleswig-Holstein.

_______________________________________________________________

Fin fællesjagt i fredningsområdet (2018)

Knap 100 jægere var samlet til endnu en vellykket fællesjagt i fredningsområdet (klik på foto for større format)

 

Tekst: Niels Laustsen

Fotos: Søren Villumsen og Niels Laustsen

Vejret var fint og humøret højt – sikkert også hos dåvildtet, som snød jægerne ved dette års fællesjagt i fredningsområdet.

Forud for dette års fællesjagt lørdag den 1. december 2018 var der afholdt formøder med lodsejere og jægere i de enkelte jagtområder. Formålet var fastlægge antallet af skytter, drivere og hundeførere samt posternes placeringer. Desuden blev forhold omkring sikkerheden drøftet samt mulighederne for afskydning af råvildt, drivernes ruter og meget andet.

Jagtområderne fordelte sig således:

Vest for Holmegård => Skringstrup/Ejstrup

Ejstrup Bro => Hovedgaden (Skals)

Hørup => Holmegård

Fra Hørup og nordpå mod Møldrup

Planlægningen var således på plads og morgenkaffen klar til at modtage de knap 100 forventningsfulde jægere, som ved solopgang tog plads omkring bordene i Skringstrup Forsamlingshus.

Snakken gik som altid lystigt, når jægere er forsamlet, og efter en god halv time slog formand for Dåvildtlauget, Leif Gade, på sin kop, bød deltagerne velkommen til denne årlige begivenhed og gav derefter parolen: Skytterne måtte nedlægge då, kalv og spidshjort - og desuden råvildt, hvis den enkelte lodsejer havde givet lov. Og ræv, naturligvis! Drivere og hundeførere bar haglgeværer (og orange veste) og måtte nedlægge ræv og fuglevildt.

Desuden stod tre schweisshundeførere parate i tilfælde af anskydninger.

Afsted på jagt

Inden opbrud understregede Leif Gade vigtigheden af, at alle satte sikkerheden i højsædet: ”Den eneste form for acceptabelt kuglefang er jord, og driverne må kun afgive høje skud til fuglevildt. Knæk og bræk – og på gensyn til parade kl. 13”.

Jagtlederne for de enkelte områder samlede nu deres deltagere i grupper uden for forsamlingshuset. Her fik alle skytter udleveret et rød-hvidt markeringsbånd til brug ved evt. anskydning, og alle fik et kort med driverruter og poster indtegnet og/eller fik forklaret jagtens forløb. Desuden blev det meddelt, om der måtte skydes råvildt i de forskellige jagtområder.

Og så var det ellers afsted på jagt!

Snu dådyr

Det særlige ved denne begivenhed er, at jagten foregår på tværs af skel. Ganske få lodsejere i det 4.000 hektar store fredningsområde havde ikke ønsket, at der blev drevet jagt på deres jord, hvilket naturligvis blev respekteret.

Jagten startede kl. 9.45 i de fire områder og varede de næste to timer. Drivere og hundeførere gik nu igennem frem til et i forvejen aftalt sted i terrænet med hundene koblet, hvorefter de vendte om og drev samme område igennem igen – denne gang med hundene i fri dressur. Imens blev skytterne på deres poster, til de to timer var gået.

Det skulle snart vise sig, at områdets dådyr efterhånden har lært, hvad jagt er for en størrelse. Ved sidste års fællesjagt forsvandt eksempelvis en rudel på otte dyr ud af en skov mod nord, måske fordi førerdåen havde spottet, at her stod der ingen jægere. Det skulle naturligvis ikke gentage sig i år, så der blev sat poster ud i det område. Det resulterede så i, at en rudel på 10 dyr forsvandt ud af samme skov – denne gang mod syd, hvor der så ingen poster var i år! De er altså ikke nemme, de dådyr!

Mange skud i terrænet

Samme oplevelse havde mange af jægerne andre steder i revirerne, og hvis dådyrene så alligevel nogle steder blev presset ud i åbne områder med chancer for skud, kom de løbende så hurtigt, at forsvarlige skud alligevel ikke var mulige.

Selv om de energiske drivere og hundeførerne med deres dygtige hunde kom godt ind i afkrogene af de enkelte områder, så kan man ikke afvise, at enkelte dådyr eller små rudler var blevet stående inde i tætte bevoksninger. Nogle gange skal man nærmest skubbe dem ud, idet ingen dyr i en rudel så meget som vrikker med et øre, før førerdåen melder afgang. Efter sidste års fællesjagt kunne en jæger således fortælle, at en enlig hvid då, der stod i en tæt bevoksning, blev stående bomstille, selv om en korthår i fuld fart passerede den på bare et par meters afstand.

Jægerne kunne i det stille vejr høre mange skud fra de forskellige jagtområder, og alle var spændte på at se, hvad der lå på paraden efter jagtens afslutning og desuden høre om, hvad deres jagtkammerater havde oplevet fra deres poster.

Parade og messingtoner

Kl. 13 var der igen samling på tropperne i parken ved forsamlingshuset. Stort set alle havde set dåvildt eller råvildt fra deres poster, og efter tilbagemeldingerne at dømme blev der set i omegnen af 80-90 dådyr og 130-140 rådyr – dog med den usikkerhed i tallene, at nogle af dyrene kan have været gengangere.

Og hvad lå der så på paraden efter dagens jagt? Ja, ved sidste års fællesjagt lå der 17 dådyr – i dag lå der to! I år lå der til gengæld 17 rådyr mod sidste års otte. Og i år blev der ikke skudt ræv men til gengæld en flot fasankok leveret af en af hundeførerne.

Leif Gade var i år ophøjet til koncertmester for de tre dygtige hornblæsere, hvis velklingende toner ærede det nedlagte vildt. Derfor var det næstformand Niels Laustsen, der afsluttede jagtdagen med bl.a. at sige tak til deltagerne for fin og sikker skydning og for det store fremmøde, som understreger det forbilledlige fællesskab og fine samarbejde, der er mellem jægerne og lodsejerne i fredningsområdet.

En lækker middag

Hornblæserne spillede nu ”Jagt forbi” og til sidst ”Frokostsignalet” som tegn på, at nu var det tid til et måltid mad i forsamlingshuset.

Skringstrup Forsamlingshus er et godt sted at gæste. Personalet sørger altid for en hyggelig og god stemning og lækker mad, og i år stod menuen på flødekartofler med glaseret hamburgerryg.

Den gode stemning blev suppleret af en livlig snak ved bordene. Hovedindtrykket var, at flertallet var ganske godt tilfredse med dagens forløb, selv om antallet af dåvildt på paraden nok ikke helt havde levet op til forventningerne.

Refleksioner over dagen

Medlem af Dåvildtlaugets bestyrelse, Søren Villumsen, var imidlertid ikke særligt overrasket over de få nedlagte dådyr: – Jeg havde da gerne set, at der havde ligget flere dådyr på paraden. Men dådyrene er blevet sværere at jage, idet ikke mindst de ældre dåer har fundet ud af, at der nu bliver drevet jagt på dem og deres familiemedlemmer, var hans vurdering.

- Desuden har dåvildtet spredt sig ud i det meste af fredningsområdet og faktisk også uden for. Og det var jo egentlig også meningen, da vi startede vores Dåvildtlaug for mere end syv år siden. Til gengæld var det godt, at vi fik skudt en del af en meget stor – og nogle steder måske endda for stor - bestand af rådyr, sluttede Søren.

Vi ses næste år

Leif Gade sluttede dagen med en tak til alle, som havde bidraget til at gøre dagen til noget særligt, og som de fleste vil huske som en god dag.

Desuden kunne han allerede nu meddele, at næste års fællesjagt afholdes lørdag den 7. december 2019.

Det vil vi glæde os til!

Noget kan nemlig tyde på, at en tradition er født.

________________________________________________________________

Klik på fotos for større format

 • Knap 100 jægere mødtes ved solopgang i Skringstrup Forsamlingshus

 • Dåvildtlaugets formand, Leif Gade, havde forsamlingens fulde opmærksomhed, da han bød velkommen og gav parolen

 • Driverne var klar, og jagten kunne begynde

 • Jægerne så i løbet af jagten 130-140 rådyr - og 80-90 dådyr!

 • En hundefører med sin hund på vej gennem terrænet

 • Drivere og hundeførere gjorde et fint stykke arbejde

 • Dagens oplevelser blev drøftet blandt jægerne

 • Peter Christiansen, Anders Gade og Leif Gade blæste smukt over vildtet på paraden

 • To dåer, 17 rådyr og en fasankok udgjorde paraden

 • De knap 100 jægere er samlet omkring paraden og lytter til jagthornenes toner

 • Dåvildtlaugets næstformand, Niels Laustsen, rundede jagtdagen af med en tak til alle deltagere

 • Der var trængsel omkring flødekartoflerne og den glaserede hamburgerryg

_________________________________________________________________________________________

Fællesjagten 2. dec. 2017

Se fotos fra jagten under fanen "Foto"

Program for fællesjagten lørdag d. 2. dec. 2017

Mødested: Skringstrup Kultur- og Forsamlingshus (Herredsvejen 37, Skringstrup, 8832 Møldrup)                                       

08.30  -  09.15     Morgenkaffe og parole   

10.00  -  12.00    Fællesjagt i fredningsområdet.

13.00  -  13.15    Vildtparade

13.15  -  14.00    Frokost og kort evaluering.

Det er tanken, at jægere/lodsejere arrangerer jagten på eget revir i et fællesskab med nabojægere/lodsejere i et naturligt sammenhængende område.

Det er af stor betydning, at der anvendes langsomtgående hunde i drevet for at få vildtet trykket frem stille og roligt.

Tilmelding til et bestyrelsesmedlem af hensyn til morgenkaffe og frokost:

 

Tommi Andersen    mobilnr.   4040 0126

Søren Villumsen     mobilnr.   2752 4068

Leif Gade                mobilnr.   6019 9013

 

Tilmelding senest mandag den 27. nov. 2017 (antal deltagere)

Betaling for morgenkaffe og frokost: 100 kr. pr deltager + betaling for øl/vand

Det er bestyrelsens håb og ønske, at dette arrangement kan blive årligt tilbagevendende, hvorfor vi håber på god deltagelse.

Med venlig hilsen og håb om gensyn d. 2. december.

Dåvildtlaugets Bestyrelse

------------------------------------------------------------------------------------

Jagttider 2017-18 for dåvildtet i fredningsområdet

30. aug. 2017

Bekendtgørelse om jagttider - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191968 - giver som hovedregel ret til at skyde dåhjorte fra 1. september og dåer og kalve fra 1. oktober.

Bestyrelsen for vort lokale dåvildtlaug håber dog på, at det gode samarbejde omkring forvaltningen af dåvildtet i fredningsområdet kan fortsætte og besluttede derfor på sit seneste møde at fastsætte følgende jagtider for dåvildtet i fredningsområdet i jagtåret 2017-18:

 • 1. november 2017 til 31 januar 2018: då, kalv og spidshjort (bemærk: større hjorte end spidshjorte er fredet)

 • Det henstilles, at jægerne prioriterer afskydning af kalve højt

 • Det henstilles, at jægerne skyder kalv før då

 • M.h.t. jagten på dåer bør jægerne prioritere afskydningen af smaldåer (dåer som endnu ikke har fået deres første kalv)

 • Bestyrelsen opfordrer desuden til, at jægerne nedlægger hvide og meget lyse dyr af det jagtbare dåvildt

 • Der vil ikke være begrænsninger m.h.t. antal nedlagte dådyr pr. lodsejer

Bestyrelsen vil udsende en pressemeddelelse om jagttiderne snarest muligt.

-----------------------------------------------------------------------

Hvis du skyder dåvildt ....

 ........ vil det være en stor hjælp for forvaltningen af dåvildtbestanden, at vi alle sammen ved, hvor mange dådyr der bliver skudt - og hvor. Se hvordan du enkelt og nemt kan indberette under fanen "Nedlagt dåvildt" foroven på siden.

____________________________________________________________________________

 

Arbejdet med jagttider i 2017/18

På generalforsamlingen den 21. febr. 2017 blev følgende vedtaget:

"Der var på generalforsamlingen enighed om, at jagttiderne på vort dåvildt i 2017/18 skal udvides i forhold til de planer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2016. Det betyder dog ikke, at der i næste jagtsæson er ”frit slag” m.h.t. afskydningen – det vil være forkert set i lyset af den store opbakning til fredningen og det store arbejde, der i de sidste fem-seks år er lagt i at forvalte bestanden på en ordentlig måde.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at fastsætte jagttider på dåvildtet i fredningsområdet i jagtsæsonen 2017/18, og at erfaringerne herfra lægges til grund for evt. ændringer af jagttiderne i de efterfølgende jagtsæsoner."

Bestyrelsen vil i god tid inden næste jagtsæsons start tage beslutning om de nye jagttider for dåvildtet i fredningsområdet og offentliggøre dem på hjemmesiden og i lokale aviser.

Det betyder med andre ord, at de jagttider, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling (se herunder), ikke længere er gældende.

------------------------------------------------------

I en artikel i martsnummeret af Danmarks Jægerforbunds medlemsblad, Jæger, udtaler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, at han ikke har aktuelle planer om ny national forvaltningsplan for dåvildtet.

- Vildtforvaltningsrådet er ved at se på området, og jeg vil afvente, hvad rådet kommer frem til. Nu skal vi lige have afsluttet forholdene omkring kronhjortene, og så må vi se på dåvildtet senere, siger ministeren. Han er dog indstillet på, at der er behov for en forvaltningsplan også for dåvildtet på grund af meget tætte bestande nogle steder i landet, hvor der kan være risiko for markskader.

Jagttider - ikke længere gældende

En fuldskuffel udgør et imponerende trofæ, men vi må vente lidt endnu, før vi kan jage dem i fredningsområdet
(foto: Niels Laustsen)

På dåvildtlaugets generalforsamling den 23. februar 2016 blev følgende jagttider for dåvildtet i fredningsområdet vedtaget. Jagten starter altså med kalve fra den 1. januar 2017:


 2016/17:     Kalv: 1. – 31. jan.

2017/18:     Kalv: 1. dec. -31. jan.

                       Då og spidshjort: 1. jan. -31. jan.

2018/19:    Kalv, då og spidshjort:

                   1. dec. – 31. jan.

 

Afskydningen begrænser sig til højst ét dyr pr. lodsejer i jagtsæsonen 2016/17 (- altså én kalv pr. lodsejer i januar 2017).

 

Hjorte og dåer er i jagtsæsonen 2016/17 stadig fredet

Fuldskuflet hjort: Afventer de nationale regler og jagttider, som efter planen vil vedtaget med start i jagtåret 2018-19.

Du vil kunne læse mere om dette på denne hjemmeside, så snart vi ved mere.

---------------------------------------------------------------------

Våben og ammunition

For god ordens skyld skal det nævnes, at dåvildt kun må nedlægges med jagtriffel. Se herunder uddrag fra reglerne i "Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.":

§ 3. Jagtammunition til riflede våben må anvendes til jagt på og regulering af de nævnte arter, når følgende krav er opfyldt, jf. også bilag 1:

1) Til kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon, vildsvin og spættet sæl samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 2 - 5, enten kuglevægt mindst 9 g (139 grains) og anslagsenergi E100 mindst 2700 J, eller kuglevægt mindst 10 g (154 grains) og anslagsenergi E100 mindst 2000 J.